فروش پیکینیز
03
مهر
20080

نژادفروش سگ:سگ شیتزومالتیز

 

جنسیت سگ شیتزومالتیز:نروماده

سن سگ شیتزومالتیز:2ماهه

مدارک سگ شیتزومالتیز:شناسنامه بهداشتی واکسیناسیون شده و تاییدیه سلامت

اطلاعات تماس:09128472147

09195955531

 

خصوصیات سگ شیتزومالتیز

 رفتار سگ شیتزومالتیز تلفیقی است از وقار و نجابت که آنرا نزد صاحبش عزیز می سازد. سگ شیتزومالتیزمیکس دونژادخالص یعنی سگ شیتزوکه شیتزو رفتاری ارام ومهربان داردو سگ مالتیزکه درنجابت بی همتاست.